Een hart voor Ieper

Friday, January 26, 2024

Carl Verstrynge

EHBO is een eindterm in het secundair onderwijs en scholen vullen dit programma naar hun mogelijkheden en inzichten in. Leerlingen van de derde graad moeten dus ‘eerste hulp’ kunnen en durven toedienen aan mensen in nood. Vooral durven reanimeren is belangrijk en daarom is intensief oefenen zo belangrijk. 
 
Vier JYZ-artsen, pneumoloog Isabelle Declercq, de spoedartsen Steffen Westelinck en Thomas Vaernewyck en anesthesist Luc Verbanck,  voorzien in een intensieve training van alle Ieperse leerkrachten lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs. De reanimatiepoppen , AED-toestellen , het getuigenisfilmpje en de didactische powerpoint die tijdens die training worden gebruikt, worden achteraf met de leerkrachten meegegeven. Bedoeling is dat de leerkrachten de poppen en  toestellen gebruiken in hun lessen aan de leerlingen van de derde graad.
       

De aankoop van de reanimatiepoppen en de AED - toestellen wordt volledig gefinancierd door Rotary Club Ieper. Het gaat hier om een investering  van meer dan 10.000 euro. 
 
Het initiatief beperkt zich niet alleen tot dit schooljaar. Ook in de volgende schooljaren zal er gebruik gemaakt worden van de nieuw aangekochte reanimatiepoppen en AED -toestellen. Dankzij dit project worden generaties Ieperse leerlingen opgeleid. Rotary Club Ieper hoopt op die manier effectief levens te redden.    

Getuigenis van Carl, lid van Rotary Club Ieper.

Getuigenis van Carl

Een veelvoud aan partners

Een overpeinzing van longarts dr. Isabelle Declercq ligt mede aan de grondslag van dit hele project: “In de corona-periode maakte ik me de bedenking dat onze kinderen eigenlijk té weinig van reanimatie afweten, terwijl de technieken relatief makkelijk aan te leren zijn. Wij kregen als arts tijdens de covid-pandemie spijtig genoeg dagelijks met reanimaties te maken. Ik nam mijn bedenking mee naar de ouderraad van het Ieperse Lyceum. Daar werd het idee opgepikt door een lid van de serviceclub Rotary Club Ieper  en ging de bal aan het rollen. Ik ben Rotary Club Ieper en mijn collega-artsen bijzonder dankbaar dat we met verenigde krachten generaties jongeren duurzaam kunnen opleiden.”

Dr. Luc Verbanck, lid Rotary Ieper, arts-specialist in het Jan Yperman Ziekenhuis en gangmaker van dit project.  “Naast de schenking van de reanimatiepoppen en de AED toestellen staan we in voor de training van de leerkrachten en voorzien we ook in de nodige instructies  We zorgen enerzijds voor het nodige  lesmateriaal, waaronder een teaserfilmpje waarin Rotary lid Carl Verstrynge op pakkende wijze getuigt over het belang van reanimatie,  en anderzijds zullen we ook richtlijnen geven  voor het onderhoud van de (dure) poppen en  toestellen.  De handleidingen hebben we samen met enkele  collega-artsen uitgewerkt  in een handige en overzichtelijke powerpointvoorstelling. Wij, de artsen, geven op  die manier  onze kennis door aan de LO – leerkrachten en deze laatsten geven op hun beurt hun opgedane kennis door aan alle jongeren die in Ieper school lopen.  We zijn er ons heel goed bewust van dat welslagen van ons project uiteindelijk in zeer grote mate afhankelijk is van de LO – leerkrachten. Het zijn zij immers die zich de moeite moeten willen getroosten om hun kennis over te brengen aan de leerlingen.     

Carl Verstrynge, PR-verantwoordelijke Rotary Ieper. “ Tijdens een tennistornooi in Ieper was ik op een bepaald ogenblik getuige van een hartstilstand. Ik startte de hartmassage op maar voelde me helemaal niet zeker. Uiteindelijk liep alles  goed af.  Dankzij mijn toegediende hartmassage  kon een leven worden gered!  Dit geeft mij op vandaag  nog steeds een onbeschrijflijk gevoel. Intussen ben ik  lid geworden van het Rode Kruis Ieper en heb ik mij uiteraard met veel enthousiasme achter dit Reanimatieproject geschaard.  De spil van ons initiatief is zonder enige twijfel  Luc Verbanck. Luc is niet alleen arts in het Jan Ypermanziekenhuis, hij is ook één van de actiefste leden binnen Rotary Club Ieper. Luc  bracht de vele partners samen en zorgde er samen met anderen voor dat het project concrete vorm kreeg.  Met Rotary Club Ieper zijn we bijzonder gelukkig dat we met onze fondsen dit mooie project kunnen ondersteunen.” 

Sandra Leleu, directeur GO! atheneum Ieper, Campus Minneplein: 
“Rotary Ieper, Jan Yperman ziekenhuis en Rode Kruis Ieper, een welgemeende dank voor dit lovend initiatief.
Dankzij de professionele tools die ons worden aangereikt kunnen onze sportleerkrachten op hun beurt de aangeboden expertise delen met de leerlingen van ons GO! atheneum Ieper. Op die manier kunnen ook wij een stukje bijdragen tot een betere, zorgzamere wereld. TOP!!”    

Matthias Archie, coördinerend directeur Sint-Maartensscholen Ieper:
“Wij zijn heel gelukkig met dit initiatief.  Een goeie kennis van de reanimatietechnieken bij onze leerlingen, maar ook de durf om te starten met reanimatie in een precaire situatie, is immers van groot belang.  Het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ is bij reanimatie zeker van toepassing.  Dit zou eigenlijk een automatisme moeten zijn/worden bij iedereen.  Door de reanimatietechnieken nog intensiever aan te bieden aan onze leerlingen (via onze LO-leerkrachten) mét modern en aantrekkelijk oefenmateriaal, hopen we dat het starten van reanimatie een automatisme wordt bij de leerlingen.  Onze dank is dan ook groot naar de Rotary, de artsen van Jan Ypermanziekenhuis en het Rode Kruis om dit mogelijk te maken voor de Ieperse jeugd.”