Boodschap van de gouverneur - juli 2021

jeudi 8 juillet 2021

test

Beste Rotariërs.

Op 1 juli is het nieuwe Rotary jaar officieel van start gegaan, en dit na een schitterende Districtsconferentie, geleid door mijn voorganger Koen Ringoot. Koen heeft een fantastische job gedaan in het startjaar van ons district, en dit onder Corona omstandigheden. We starten dan ook nu ons tweede levensjaar, in de meeste clubs met een nieuwe Voorzitter en een nieuwe bestuursploeg. Laat ons allen hopen dat het Rotary jaar 2021-2022 gespaard mag blijven van de Corona impact, die vorig jaar onze werking zo goed als virtualiseerde.

 

Als jullie Gouverneur van D2130 is het mijn eerste bekommernis om alle clubs binnen ons jong district terug “op dreef” te krijgen. Vele clubs bleven goed werken tijdens het vorige Rotary jaar, maar heel wat andere clubs hadden het best lastig om de vriendschapsbanden nauwer aan te sluiten en de clubwerking levend te houden. Sommige clubs gingen echt in een verlengde winterslaap. Vandaar dat het herstellen van de “normale” clubwerking en het aanhalen van de vriendschapsbanden binnen de clubs en tussen de clubs een absolute prioriteit is voor de komende maanden.

 

Door Corona heb ik er voor gekozen om de District Training Assembly (de DTA) te verschuiven naar september. Deze zal nu doorgaan op 18/9 in Nazareth, en dit zowel fysisch dan virtueel. De DTA wordt gecombineerd met het seminarie van de Foundation commissie, en zal tevens gelden als accreditatie voor het deelnemen aan District- en/of Global Grants. Uiteraard zal een formele uitnodiging nog volgen naar alle Bestuursleden.

 

We starten het nieuwe Rotary jaar echter met 2 ballots. Eentje gaat over de principiële beslissing om ons district te kunnen “incorporeren”. In mensentaal, van een feitelijke vereniging om te vormen tot een VZW. De tweede ballot is hieraan gelinkt. Immers, de creatie van een VZW voor D2130 impliceert een aantal wijzigingen aan het Reglement van Inwendige Orde. Rotary International legt ons op deze wijzigingen voor te leggen aan de clubs en een formele ballot te organiseren.

 

Annelies Billiet leidt de ad hoc commissie, waar verder Marc Laperre en Bob Brees deel van uit maken. Mag ik de Club Voorzitters met aandrang vragen de termijnen van deze ballots te respecteren en hun ballot voor eind juli te willen doorsturen aan Annelies.

 

Onze internationale Rotary President , Shekar Mehta heeft als nieuw jaarthema gekozen : “Serve to change Lives”. Persoonlijk verkies ik “Serve to impact Lives”. En dit gaat werkelijk terug naar de essentie van Rotary zoals hernomen in  het “mission statement” van Rotary : Samen, zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen voor duurzame verbetering - wereldwijd, in onze eigen gemeenschap en in onszelf.

In juni hebben we HARMONY definitief afgesloten en vervangen door Polaris. Technisch is deze conversie bijzonder goed gelopen, onder het leiderschap van Claude Hamilius, mijn opvolger. In de komende maanden zal veel aandacht gaan naar het leren kennen van de nieuwe mogelijkheden van Polaris, niet in het minst als ondersteuning van een samenwerking van een aantal Rotary clubs. De uitdaging van Polaris is echter om ervoor te zorgen dat elke Rotariër Polaris gebruikt als het werkinstrument om zijn of haar Rotarisch leven verder te structureren en uit te diepen. Op 18/9 gaan we hieraan reeds heel wat aandacht besteden.

Voor diegenen die niet op de districtconferentie waren , herneem ik graag mijn prioriteiten :

1.          Herdynamiseren van de clubs

2.          Aanwenden van de opgebouwde financiële reserves ( we zijn een service club en geen bank)

3.          Diversiteit in de clubs vanuit 3 invalshoeken

a.  % vrouwen naar omhoog

b. Verjonging van de clubs ( vermijden dat we ROMEO clubs worden : Retired Old Men Eating Out)

c.  Leden zijn een weerspiegeling van de maatschappij : dit impliceert een instroom van Rotariërs met een allochtone achtergrond

4.          Persoonlijke inzet op het terrein : Rotariërs als vrijwillgers in vaccinatiecentra is hiervan een schoolvoorbeeld

5.          Fierheid uitstralen dat je Rotariër bent en dan ook persoonlijk de Foundation en Polio Plus steunen, al dan niet via de Koning Boudewijn Stichting.

Tenslotte mijn persoonlijke droom : de eradicatie van de structurele kinderarmoede in Vlaanderen. Dertig jaar geleden leek de eradicatie van Polio een onbereikbare droom. Vandaag zijn we er bijna. Waarom zouden we hetzelfde niet kunnen doen voor de armoede over de generaties heen in Vlaanderen, door het bundelen van onze krachten ?

De problematiek is overal aanwezig en nog versterkt door de Covid-19 pandemie. Als het overgrote deel van onze clubs in D2130 zou willen samenwerken aan het opstarten van een eradicatie project … dat zou fantastisch zijn en “du jamais vu”.

De eradicatie van de structurele generatie-armoede staat dan ook bovenaan de agenda van de DTA op 18/9

 

Ondertussen wens ik jullie allen een deugddoend en aangenaam verlof toe, in Coronavrije omstandigheden. Laten we allen de batterijen volledig opladen om er daarna een schitterend Rotary jaar van te maken.

Luc Van der Biest
Gouverneur District 2130