StreetSmart App, educatieve tools voor jeugdwerk

lundi 31 mai 2021

Kathleen Van Rysseghem

StreetSmart App is een schaalvergroting en coronaproof aanpassing voor educatieve tools voor jeugdwerkers en jongeren. Het is een samenwerkingsverband tussen de Mobile School, Rotary districtcommissies preventie verslaving D2130 en 2140, verschillende Rotary Clubs en de Rotary Action Group for Addiction Prevention.

Interclub en interdistrict samenwerking

Rotary clubs Brugge en Maldegem organiseren in samenwerking met meerdere clubs van 2130 en 2140 een district grant voor de participatie in de ontwikkeling van de StreetSmart App van  mobile school. Het is de ambitie van de samenwerking van de interclub Brugge, de interdistrict samenwerking 2130-2140, meerdere Rotary Clubs (Antwerpen Oost, Brugge, Damme, Kortrijk Groeninghe, Gent, Jabbeke, en Maldegem) en de RAG for Addiction prevention om de Mobile School App verder te ontwikkelen. 
Dit zal gebeuren ter ondersteuning van het Joined Effort Project (JEP preventie verslaving), zowel op het niveau van Interclub Brugge als op Districtniveau. Er werden hiervoor contacten gelegd met Mobile School.

internationale ambities

Wim Depickere, coordinator van het project is bereid om demo’s te georganiseren waar nodig voor alle geïnteresseerde clubs. Het kan ons helpen om het succesvolle concept van JEP te moderniseren en breder uit te dragen binnen Rotary in Vlaanderen. De RAG AP heeft de ambitie om het project na pilot in Vlaanderen ook internationaal aan te bieden.


jeugdwerk.

Mobile School vzw ontwikkelt sinds 2002 educatieve materialen, methodologieën en trainingen om jeugdwerkers & straathoekwerkers te ondersteunen. Ondertussen zijn er 58 mobiele scholen opgestart bij projecten in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa.
Sinds 2017 ontwikkelt Mobile School vzw ook digitale werkvormen voor jeugdwerkers. Deze methodologie is nu, in tijden van lockdowns en versnelde digitalisering nog relevanter en urgenter geworden om kwalitatief jeugdwerk te kunnen verrichten.

gratis app

De ‘I am StreetSmart’ app voor de jongere zal een gratis app worden die de jongeren kunnen downloaden en linken aan een bestaande jeugdwerkorganisatie. Via de app krijgen ze toegang tot de lijst van geplande interventies of activiteiten van de jeugdwerkers waar ze aan kunnen deelnemen.
Ook al kunnen ze niet deelnemen, ze kunnen wel hun groeiproces opvolgen en aanvullen, getriggerd door push berichten van de jeugdwerker. De jeugdwerker zal daardoor in contact kunnen blijven met de jongere, ook via de messaging functionaliteit.
De ‘I am StreetSmart’ app heeft ook de bedoeling om democratie in het digitale jeugdwerk via de survey functionaliteit te versterken. Je kan niet alleen de mening vragen van de deelnemers over de interventies, maar ook over hun school, levensomstandigheden, recht en politiek.

centrumsteden

Via een samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, zal men de StreetSmart app kunnen uitrollen bij 13 centrumsteden in Vlaanderen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). VVSG zorgt voor de aankoop van de licentie.
Elke stad zal kunnen deelnemen aan een implementatietraject waarin men achtereenvolgens een demo zal geven aan de gebruikers, een inhoudelijke workshop, de app helpen customiseren en hen begeleiden in hoe ze de tool in hun jeugdwerk kunnen implementeren.

meten van social impact

Aangezien de App alle mogelijkheden inhoudt voor registratie en verwerking van data, is de App ook bijzonder geschikt om in te passen in het onderzoeksproject voor het meten van het social impact van Rotary acties. RAG AP zorgt voor de ontwikkeling van een nieuw meetsysteem i.s.m. researchers van de Universiteit van Cambridge en in samenwerking met het RI research team in Evanston.
Aangezien het uitrollen van de App via de VVSG in de 13 centrumsteden voornamelijk gericht is op de professionele jeugdwelzijnszorgleiders zullen we ook aanpassingen moeten maken voor breder gebruik in jeugdbewegingen en scholen. Het rotary samenwerkingsverband (districten, interclubs,
clubs en RAG AP) zullen een werkgroep samenstellen om JEP, App en meetmethode op elkaar af te
stemmen.
Dit zal leiden tot een nieuw project/programma beschikbaar voor alle Vlaamse Rotary
clubs. Het project werd voorgesteld op de RI Convention in Taipei in juni 2021. Aangevuld met de daar verkregen feedback werd het voorgesteld op het interdistrict seminarie preventie verslaving in september 2021.

Na evaluatie van het eerste werkjaar in Vlaanderen en de nodige aanpassingen is het de bedoeling om het project internationaal beschikbaar te stellen via de RAG AP.
Mobiele School is zeer geïnteresseerd om in de toekomst samen te kijken hoe Rotary mee zou  kunnen helpen om hun methodieken nationaal via Rotary clubs en internationaal via het Rotary netwerk te verspreiden naar relevante jeugdwerk organisaties.

fondsen

De ontwikkelingskost van ‘I Am StreetSmart’ is 60.000 euro. Willen we met Rotary helpen steunen
met 20.000 euro, waarmee het luik voor de jongere mee kan gerealiseerd worden. De interne kost tijdens de ontwikkeling (geraamd op 9.600 euro) wordt gedragen via de interne werkingsmiddelen van Mobile School.

Toegezegde participaties in chronologie:

  • Rc Maldegem 2.500
  • Rc Brugge 2.500
  • Rc Antwerpen Oost 500
  • Rc Damme 1.000
  • District 2130 2.500
  • RAG AP 1.045
  • Interclub Gent 1.200
  • Rc Kortijk Groeninghe 1.500
  • Rc Jabbeke 1.500
  • Rc Gent 1.000

 

Voorlopig totaal: 15.245
Nog in te vullen 4.755

 

Detailbudget project

Beschrijving Bedrag (€)
Best-off selectie maken van bestaande Covid-19 materialen  
screening & selectie bestaande activiteiten 600
Educatieve activiteiten ontwikkelen rond gezondheidszorg & hygiëne  
Conceptueel aanpassen 1.800
grafisch design 5.000
uitschrijven & uploaden nieuwe activiteiten 1.500
Bestaande educatieve activiteiten omvormen tot Covid-19 response  
screening bestaande activiteiten 600
conceptueel aanpassen 1.800
uitschrijven & uploaden nieuwe activiteiten 1.200
Nieuwe educatieve activiteiten ontwikkelen rond Covid-19 impact  
Onderzoek 900
Conceptueel uitwerken 3.000
grafisch design  
uitschrijven & uploaden nieuwe activiteiten 1.500
Verspreiden binnen Belgisch & Internationaal jeugd- en straathoekwerk 5000
Opstellen & verspreiding e-newsletter & social media 600
Aanschrijven internationale netwerken 600
Opvolging 600
Totaal 24.700
Totaal gedragen door Mobile school 4.700
Totaal budget te dragen door het project district Grant 20.000Voor wie graag nog iets meer wil lezen over Mobiele School: https://mobileschool.org

screenshots van StreetSmart App