SV#16 met partners: Getuigenis Rotary Youth Exchange - 11 april 2024

donderdag 11 april 2024 19:00-21:30, SPAZIO24 - Wiedauwkaai 24, 9000 Gent
Website: https://www.spazio24.be
Sprekers:

Margaux Beele

Verslag van de Rotaryvergadering Gent-Noord van 11 april 2024

Bij uitzondering wordt de bijeenkomst gehouden in de gezellige zaal van Spazio 24 aan de Wiedauwkaai 24 te Gent.

De ontvangst van het personeel enerzijds en de mede-rotariërs anderzijds was hartelijk.

De eregasten waren de familie Beele waarvan de jongste dochter Margaux van ons clublid Frederic haar ervaringen als Holiday Exchange studente in Taiwan voor een breed publiek mocht brengen.

Protocolchef Alex Verhegge riep (met niet al te luide stem) iedereen aan tafel.

Jörg Nagel gaf een korte inleiding over het zeer positieve effect van bomen op de klimaatverandering wat met name in het Oosten van de V.S. een klimaat effect heeft van enkele graden. Herbebossing is dan ook het adagio. Later op de avond biedt hij ook een 2e glas aan voor het in dienst treden van zijn dochter in het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent.

Alex bracht tijdens een speciaal hulde dankwoord aan de reeds 45 jaar lid zijnde leden van onze club met name Emiel De Maerschalck en Jozef Van den Abeele. In zijn dankwoord vertelde Emiel dat 2 jaar na de oprichting in 1977 zij als 3 koningen in de kapel van het kasteel van Slotendries werden onthaald als potentiële nieuwe leden. Dit waren naast Emile en Jozef ook Alfons Van Kerckhove. Jozef vermelde dat eerst Rotaryclub Gand Maritime in zijn restaurant Boerenhof vergaderde. Daarna ontmoette hij Jan de Backer, Fernand Van Hees en stichtend voorzitter van onze club Frans Quinteyn.

Na de maaltijd trokken we naar een goed uitgeruste zaal boven het restaurant voor de voordracht van Margaux over Taiwan. Groot was haar verbazing (en de onze) dat ze als HEP student eerst een week les kreeg aan de Christian University van 08.30 – 12.30 dagelijks en dit voornamelijk in het Chinees met o.a. taallessen, cultuurlessen en kooklessen. Daarna werden ze geplaatst bij gastgezinnen met slechts een zeer beperkte kennis van het Engels. Wel werd er daarna een programma uitgerold met daguitstappen. Hetgeen Margaux het meest is bijgebleven is de teamgeest van de Internationale studenten. Toch wil ze graag naar Taiwan terug maar aan het Oosterse eten zal ze eerst moeten wennen.

Viviane neemt als voorzitter het woord en bedankt Margaux voor haar toespraak. Verder meldt ze ontslag van Hugo Martens als actief lid. Het statuut van emeritus erelid wordt aan Hugo aangeboden door de club.

Verder deelt ze komende activiteiten mede en vermeldt als laatste de bijeenkomst met de Rotaryclub Alphen a/d Rijn op 1 juni. Hierop verleent ze het woord aan inkomend voorzitter commissie internationaal Jan van Bergeijk voor verder verduidelijkingen over deze bijeenkomst. De reis staat geheel in het teken van de 25-jarige vriendschapsband met deze club. Ons emeritus erelid Luc Van Parys, die als voorzitter het vriendschapsprotocol ondertekende, zal als de gezondheid het toelaat in Alphen een speech houden om dit merkwaardige feit te herdenken. Het programma voorziet die dag een daguitstap naar Den Haag wat u op onze site kunt volgen. Om de onderlinge vriendschapsband te verstevigen zal een bus worden gehuurd voor die dag zodat iedereen die dit wenst dezelfde dag opnieuw comfortabel naar huis kan gaan. Het is de bedoeling dat de vrienden van Alphen met dezelfde bus meereizen naar Den Haag. Om zijn 38-jarige lidmaatschap van onze club te vieren zal ondergetekende garant staan voor de extra kosten van deze bus, omdat in de prijs die op de site vermeld staat al een busreis in Nederland is inbegrepen. Allen daarheen met partners !!!!

Jan van Bergeijk

Deelname in de kosten (aperitief, tweegangenmenu, wijn en koffie inbegrepen):
€45pp  (Rotaracters, studenten en jongeren -30jaar : €27)

Voor leden van RC Gent-Noord gebeurt de betaling via de clubfactuur.

Margaux Beele zal haar ervaringen delen over haar bezoek aan Taiwan in de zomer van 2023 in het kader van een Rotary Youth Exchange programma georganiseerd door Rotary Taiwan.

Om deel te nemen aan deze avond is niet per se karaoke-ervaring (dat deel uitmaakt van de Taiwanese cultuur) noodzakelijk :-)


Verder staat nog een SURPRISE op het programma....

Chinees Van Dienst: Jan Van Bergeijk