Generationele kinderarmoede is een onrecht.

dinsdag 5 oktober 2021

Luc Van der Biest, DG 2130

Onze Internationale Voorzitter, Shekhar Mehta, roept ons op om te durven dromen (“dream big”) en hij citeert hierbij George Bernard Shaw: “You see things, and you say why. But I dream of things that never were, and I say why not ?”.

(c) Unsplash

Waarom zouden wij , als Rotariërs, niet kunnen dromen van een Vlaanderen waarin de structurele kinderarmoede niet meer bestaat?

End Polio als voorbeeld

Rotary stond in 1978 aan de wieg van het POLIO programma. 43 jaar later is de eradicatie van POLIO bijna een wereldwijde werkelijkheid. Waarom zouden we hetzelfde niet kunnen verwezenlijken ivm de lokale armoede? Daarom wordt binnen D2130 een programma opgestart met een verwijzing naar POLIO : “eradicatie van de structurele kinderarmoede in Vlaanderen”.

We beogen het opstarten van een 5-tal pilootprojecten , elk gedragen door een aantal Rotary- en Rotaract clubs ( bijv. uit dezelfde groep). Als we de cijfers van figuur 1 en figuur 2 bekijken, is er een hemelsbreed verschil tussen kinderen uit gezinnen in armoede en kinderen uit beter begoede gezinnen. De impact op de toekomst van deze kinderen is bijzonder hoog, zoals geïllustreerd in figuur 3, of met de woorden van de Nobelprijswinnaar voor economie in 2000 , James Heckman: “Hoe eerder men investeert in kinderen, hoe hoger de return voor de samenleving”.

Elk pilootproject zal per 10 à 12 gezinnen, 1 full time vaste kracht toegewezen krijgen die als enige opdracht heeft om een maximum van deze gezinnen uit de structurele armoede te halen binnen de 3 jaar. Doelgroep zijn alleenstaande ouders ( meestal moeders) met minstens een kind tussen de -6 maand en de 3 jaar.

Symptoombestrijding vs holistische aanpak.

Vandaag zijn er in dit domein vele initiatieven, die echter meestal slechts enkele facetten van de problematiek aanpakken, en meestal symptoombestrijding georiënteerd zijn. Via dit initiatief wensen we een holistische aanpak te hanteren die ALLE dimensies van de complexe problematiek afdekt. Tevens wordt er gezorgd voor een wetenschappelijke opvolging van deze pilootprojecten, zodat kan aangetoond worden wat werkt en met welke maatschappelijke return. Financieel mikken we op een bijdrage van  1/3 Rotary, 1/3 “officiële” instanties en 1/3 sponsors.

Laat ons samen werken aan de eradicatie van de structurele kinderarmoede geïnspireerd door Shekhar Metha : “Service is the rent I pay for the space I occupy on the earth” !

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3