Kinder Kansen Fonds

donderdag 30 december 2021

Kinder-kansen-fonds

Rekening BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling ***623/3679/30005***

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf €40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art.145/33 WIB).


www.kinderkansenfonds.be

Een initiatief van Rotary Gistel vzw via de Koning Boudewijn stichting - zie ook www.kinderkansenfonds.be