Luc Van der Biest sluit zijn gouverneursjaar af in stijl

dinsdag 28 juni 2022

In zijn laatste speech als gouverneur, tijdens een bijzonder geslaagde districtsconferentie in de Ghelamco arena in Gent, wees Luc er op dat het opnieuw een Rotary-jaar was doorspekt met verrassingen.  

"Nochtans is er dit jaar verder aan de weg getimmerd:

 • actie om de getroffen inwoners van de Vesder vallei te helpen
 • actie om solidariteit met de Ukrainers in de praktijk te brengen
 • incorporatie van ons District via Districts VZW
 • nauwer aanhalen van de banden met Rotaract
 • initialiseren van de automatische transfert tussen POLARIS en rotary.org voor al onze Rotaract clubs
 • 64 fysische clubbezoeken , en 1 zoom bezoek met de e-club, niettegenstaande de Delta en de verschillende OMNIKRON varianten
 • de verworpen klacht over de illegaliteit van de Rotary constructie, opgezet met de Koning Boudewijn Stichting
 • de werking van de commissies op het niveau van het District

En ik kan zo nog even doorgaan..."

Verder stelt Luc vast dat vele van onze clubs nog steeds de effecten van Corona voelen. Maar langzaam herneemt het normale clubleven. 

Desalniettemin wordt het niet meer als vroeger. Volgende thema's werden in het voorbije jaar op de agenda geplaatst:

 • Leeftijdspiramide in ons district met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar en vooral de noodzaak om 30 -ers en 40-ers aan boord te krijgen om te vermijden dat we met ROMEO clubs eindigen (Retired Old Men Eating Out)
 • Open zetten van onze clubs voor vrouwen, aangezien we met 12,5% vrouwen in het district ver achterlopen op het cijfer van 30% vrouwen wereldwijd.
 • Stimuleren dat er “kleurtjes” komen in ons ledenbestand, en aldus te starten om onze Roatry clubs te laten aansluiten bij de realiteit van de diversiteit van onze maatschappij
 • Discussie over welke “reserves” als service club verantwoord zijn.
 • De eerste initiatieven voor het zevende focusgebied leefmilieu door de aanleg van Rotary bossen en arboreta
 • Het opstarten van de eerste interact club in ons district
 • Het maximaal inzetten van de Foundation middelen via district en global grants en het gebruik van het Disaster Relief Fonds.

En Luc besluit: "Het Rotary symbool bij uitstek is het Rotary wiel, en ja, dit draait door. We wuiven het Rotary jaar onder leiding van  Shekar Mehta met als thema : “Serve to Change lives” uit. 
Wat ik mij blijvend ga herinneren is zijn uitspraak : “Service is the rent I pay for the place I occupy on this Earth”. Gecombineerd met de vriendschap blijft dit voor mij een excellente definitie van Rotary. Het Rotary wiel draait ook rond voor de Internationaal President, met Jennifer Jones als eerste vrouw die binnen Rotary de hoogste positie inneemt."