DG Dominique Deschietere: "We maken er een magisch jaar van!"

zaterdag 29 juni 2024

Zaterdag 29 juni had in Sint-Niklaas de districtsconferentie plaats waarbij Gouverneur Geert Dewulf zijn taak officieel overdroeg aan zijn opvolger Dominique Deschietere.

In zijn eerste gedreven speech deelde Dominique ons al zijn enthousiasme om een nieuw hoofdstuk te schrijven in het Rotary verhaal.

Hieronder kan je zijn volledige tekst lezen.

Districtgouverneur Dominique Deschietere

Past-gouverneur Geert Dewulf

Districtsgouverneur Dominique Deschietere en Rotaract DRR Arek Vanhoorelbeke

Dominique met zijn fiere Rotarymeter Mieke Potteau (Rotary Harelbeke)

Beste Rotariërs, partners, sympathisanten, vrienden en familie,

Als gouverneur van Rotary sta ik aan de vooravond van een “once in a lifetime adventure”, waarbij de laatste loodjes van voorbereiding samenvloeien met een grenzeloos enthousiasme voor wat komen gaat. Het is een tijd van anticipatie, van uitkijken naar de ontelbare mogelijkheden die voor me liggen, en van het opstarten van een nieuw hoofdstuk vol belofte en potentieel.

Hierbij weet ik mij gesteund door een enthousiast team.

Terwijl we met dit team de laatste details afwerken en de plannen tot in de puntjes uitwerken, voel ik een opwinding die niet te temperen is. Deze opwinding wordt gevoed door de wetenschap dat ik de kans heb om een onuitwisbare stempel te drukken op de gemeenschap, om deel uit te maken van iets groters dan mezelf, en om een verschil te mogen maken in het leven van anderen.

Graag streef ik ernaar om van dit jaar een magisch jaar te maken, waarin Rotary-clubs onweerstaanbaar ( irresistible clubs)  worden voor nieuwe leden, waarin projecten en initiatieven floreren als nooit tevoren, en waarin de kracht van gemeenschap en dienstbaarheid zich als een vuur verspreidt, onweerstaanbaar in zijn aantrekkingskracht.

Met elke stap die ik zet, met elke vergadering die ik mag bijwonen, met elke hand die ik schud, ben ik vastbesloten om de essentie van Rotary te belichamen: “service above self”.

De diversiteit van de clubs koesteren, de unieke passies van de leden, en dit zien als een missie om deze diversiteit te omarmen en te versterken, en zo een gemeenschap te creëren die onweerstaanbaar is in haar inclusiviteit en haar streven naar positieve verandering.

Ik mag aan het roer staan van een schip dat wordt gevormd door de collectieve inzet van vele toegewijde individuen, en samen zijn we klaar om de wereld te laten zien wat Rotary echt betekent: een bron van inspiratie, een kracht van verandering, en bovenal, een bron van onweerstaanbare hoop.

Ik wil hier dan ook speciaal de uittredend gouverneur Geert danken voor wat hij heeft bewerkstelligd in zijn jaar als gouverneur.

In aansluiting op zijn gouverneursjaar zal ik, samen met mijn collega van D2140, een project voorstellen aan de clubs rond Mentaal Welzijn en Weerbaarheid voor de Jeugd.

We zullen samenwerken met de VZW Feelgood om kinderen uit de kleuterklasjes en het lager onderwijs, via allerlei hulpmiddelen zoals een handpop Viktor of werkschriftjes, gevoelens te leren kenbaar maken.

Aansluitend werken we samen met TEJO, dit zijn huizen in gans Vlaanderen waar jongeren, in alle anonimiteit terechtkunnen, om hun problemen en/of vragen te bespreken met psychiaters en psychologen die dit op vrijwillige basis doen.

Verder hebben we ook een samenwerkingsverband met CAW, afdeling JAC, waar rond de problematiek van sofakinderen zal worden gewerkt.
15% van de daklozen in België zijn jonger dan 20 jaar. Kinderen die thuis niet terechtkunnen en dus op de sofa bij vrienden of bekenden gaan overnachten.

Verder wil ik ook alle oud-gouverneurs, waarmee ik heb mogen werken in de afgelopen jaren en die me in de voorbereiding van dit jaar met raad en daad bijstonden, danken voor de kansen die ze me hebben gegeven.

Alle leden van de diverse district teams tijdens deze jaren waren steeds voor mij een bron van Rotary-engagement.

Nu kijken we vanaf vandaag vooruit naar een mooie uitdaging en wil ik graag alvast Etienne en Jan danken voor hun aanwezigheid en hun betrokkenheid om samen als team te werken in de komende jaren.

Daarnaast hebben we een schitterend districtsteam, zowel voor het dagelijks bestuur als voor alle commissies en natuurlijk onze AG’s die allen samen de steun willen zijn voor alle Rotary en Rotaract clubs.

Ik wil ook graag deze mensen even in de schijnwerpers plaatsen en hun bij voorbaat al danken voor hun inzet om, samen met ons allen, er een magisch jaar van te maken.

Bedankt ook aan mijn club RC Harelbeke mijn warme, enthousiaste en leuke nest waar ik me thuis voel en degelijk ook de steun mag ondervinden voor mijn opdracht als gouverneur.
Dank ook aan mijn meter Mieke dat ze me 20 jaar geleden deze kans heeft geboden door me te introduceren als Rotariër.

“Last but not least” wil ik mijn zonen Benjamin en Sander, schoondochters Nazha en Bernou en de schatjes van kleinkinderen Lucas en Fllipa danken voor hun steun en aanwezigheid.

Marianne, mijn echtgenote, die al 42 jaar mijn rots in de branding is maar ook mijn rustpunt, wat ik regelmatig nodig heb, en bij dit avontuur een grote steun is voor mij, dank ik zo oprecht.

Hier komt ook mijn tweede project naar voor, namelijk het bevorderen van ons publiek imago als Rotary. Hier kan ik al meedelen dat binnenkort een nationale website www.rotary.be gelanceerd zal worden waardoor het grote publiek Rotary beter kan leren kennen. Samen met RBS werken we ook aan een werkschrift om de clubs te helpen regionaal hun publiek imago te verzorgen.

Graag sluit ik af met jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid en

Let the magic be in the air and among us all