CICO Zoom als tool voor "Hybride vergaderingen"

zaterdag 13 november 2021

Hybride vergaderingen zijn vergaderingen waar een aantal mensen fysiek aanwezig zijn en een aantal virtueel aanwezig zijn. (Zoom kan meer dan 100 gasten. Informeer bij uw DICO)

 

Wat hebben wij nodig. (Zie ook schema)

We hebben 

A de sprekers (in een zaaltje zonder micro noch computer)

B de gasten (thuis met zoom op computer of via telefoon)

C de cameraman (met zoom en een computer die aan een Videocamera is gekoppeld voor opname van beeld en klank)

D de assistent (met computer die aan een projector en een luidspreker is gekoppeld)

A

Het Panel van sprekers in een ruimte gebruikt geen computers noch micro’s. Ze spreken gewoon elk om beurt.

Voor hen staat een groot scherm waarop ze eventueel ook hun presentatie kunnen laten tonen door de assistent terwijl ze zelf commentaar geven. Die presentatie en hun uitleg zal gelijktijdig thuis te zien zijn.

 

B

De Gasten zijn thuis. Ze kunnen elkaar en de gespreksruimte zien.

Alles gasten staan normaal op mute!! (Hierop waakt de assistent)

Ze horen dus enkel de sprekers.

Gasten kunnen ook aan het woord komen alsof ze in de vergadering zijn.

 

C

Een cameraman filmt de sprekers ruimte en neemt via de camera het geluid op.

De beelden en de stemmen van de sprekers worden permanent in de zoom vergadering gebracht alsof de sprekers 1 van de genodigden van de zoom vergadering zij .

De cameraman kan inzoomen op een bepaalde spreker die aan het woord is.

 

D

Een assistent is met zijn computer permanent in de zoom vergadering aanwezig.

Hij unmute wie het woord heeft. 

De bezoekers worden via de computer van de assistent op het groot scherm getoond aan de sprekers.

Sprekers zien dus de mensen tegen wie ze spreken.

Op aangeven van een spreker, zal de assistent een presentatie kunnen starten. (PP)

De presentatie wordt gelijktijdig op het groot scherm van de sprekers en thuis getoond terwijl de spreker commentaar geeft.

Als een genodigde via de assistent het woord krijgt kunnen de sprekers hem zien en horen.

Alle andere genodigden horen en zien de vraag ook.

 

NOG VOORDELEN

A Men kan zo een vergadering opnemen en later als film in harmony zetten.

B Mocht een bepaalde spreker niet aanwezig kunnen zijn kan hij via zoom als spreken deelnemen.

 C Het afspelen van films gaan goed.