SOS INDIA COVID19: eerste zending vertrokken.

dinsdag 1 juni 2021

Vincent Verbeke

Ziekenhuis Zonder Grenzen (ZZG – HSF) wordt door de Rotary gesteund als organisatie die materiaal recupereert van ziekenhuizen en andere medische beroepen om dit materiaal vervolgens te schenken aan hulpbehoevende zorgcentra in de derde wereld.

Maar ZZG heeft tevens een noodfonds voor slachtoffers van natuurrampen waarbij het tweevoudig tussenkomt :

  1. Bij hoogdringendheid door medische kits aan te bieden speciaal hiervoor ontworpen
  2. Bij de heropbouw, door het schenken van materiaal voor het opnieuw uitrusten van de getroffen ziekenhuizen.

Bijvoorbeeld in 2018 – 2019  naar aanleiding van de tsunami en verschillende aardbevingen in Palu in Sulawesi / Indonesië heeft ZZG de opbouw en installatie van meer dan 100 nieuwe tijdelijke noodwoningen gefinancierd.

Dit werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van talrijke Belgische Rotary clubs voor een totaal bedrag van meer dan 80.000 euro !

Opnieuw wil ZZG beroep doen op de solidariteit van zoveel mogelijk Rotary clubs in onze vier districten maar ditmaal ter bestrijding van de catastrofale gevolgen van de corona pandemie in India, iedereen welbekend.

Na de oproep van Gouverneur Koen RINGOOT half mei, konden we dank zij de giften van clubs op 2 juni ll. reeds een zending met 25 zuurstofconcentratoren verschepen naar New Dehli. Deze worden ter plaatse door Rotariërs ontvangen en naar hun bestemming gebracht.

We danken U bij voorbaat voor uw verdere vrijgevigheid door uw engagement te tonen op rekening BE46 0000 0000 3636 op naam van ZZG, met vermelding van COVRD INDIA als mededeling.

Iedere club krijgt 20 euro lidgeld per clublid teruggestort vanuit zijn district wegens de corona pandemie. Deze gelden zou bijvoorbeeld hiervoor kunnen gebruikt worden.  Met een gemiddeld bedrag van 850 euro per club maken we reeds het verschil !

verzending van zuurstofconcentratoren naar India.

Extra afbeeldingen