Overstromingen

donderdag 22 juli 2021

De apocalyptische beelden van de overstromingsramp in het oosten van ons land hebben niemand onberoerd gelaten. Als Rotary hebben we de morele plicht onze vrienden en hun familie in de getroffen gebieden te steunen met alle middelen die we ter beschikking hebben.

Als Gouverneur van D2130 doe ik een beroep op jullie medewerking en vraag om vanuit jullie club een gift te storten op de bankrekening BE95 0689 3365 7258 van ons district . Vermeld als mededeling: naam van je Rotaryclub – overstroming.

 

Met de Gouverneur van D2160 (J-P Hogenboom) zijn afspraken gemaakt om onze financiële bijdragen onmiddellijk door te storten naar zijn district, zodat de middelen op de juiste manier kunnen aangewend worden.

Verviers is hierbij een belangrijke bestemming, aangezien de verschillende Rotaryclubs daar reeds concrete acties opgezet hebben, samen met een aantal andere lokale serviceclubs, om de ergste noden nu te leningen.

 

Ons district D2130 zal uit haar reserves 10.000 € vrijmaken om onze Waalse vrienden te ondersteunen.

Als Gouverneur vraag ik jullie eveneens uit jullie opgespaarde reserves middelen vrij te maken om de hoge nood - op slechts 100 km van bij ons - te helpen invullen.

Dit is de essentie van Rotary : “serve to impact lives” ! Dit is dienst aan de gemeenschap !

 

Laten we als district tonen dat solidariteit met onze collega Rotariërs binnen Belux geen dode letter is !

Uw hulp en steun wordt heel erg gewaardeerd. Alvast mijn oprechte dank.

 

 Met vriendelijke groeten

Luc als District Governor voor District D2130 voor Rotary jaar 2021-2022

Luc Van der Biest 
GSM : 0475/74.76.00
luc.van.der.biest@telenet.be
(foto)website : luc.vanderbiest.be

(c) De Standaard