SV - Algemene Ledenvergadering

maandag 27 februari 2023

Met een aanwezigheidspercentage  van 80% van de leden kon deze Algemene Vergadering geldig doorgaan.

Voor de start van de AV gaf voorzitter Pierre een gedetailleerde uitleg over de 'reis van voorzitter' naar de minder gekende regio van 'Le Perche'. Het belooft in ieder geval een cultureel en gastronomisch hoogstaande reis te worden! Wie nog niet is ingeschreven moet zich haasten : er is nog maar één kamer voor twee  vrij!! Definitief programma staat op https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/48680 

Na de lekkere maaltijd, en het tweede glas ter ere van onze 96e verjaardag, kon de AV dan ook van start gaan:

- Penningmeester Henri stelde de rekening en de balans voor van het jaar 2021-2022 (club werking en sociale balans).  Verificateur Dominique gaf hierbij de nodige toelichting. Henri stelde ook een herdefiniëring voor van de reserves van de vroegere feitelijke vereniging Rotary Club Gent. De AV keurde dit goed.

- Stephan gaf uitleg bij het voorlopig resultaat van het aperitiefconcert 2023

- Guido bracht ons in herinnering welke de voorwaarden waren voor de toekenning van  mogelijke nieuwe grote projecten  (DAG). Het was duidelijk dat de criteria voor een groot project niet moeten worden aangepast en dat het nu uitkijken is naar voorstellen. Het indienen van een global Grant wordt dan ook ernstig overwogen.

- Stephan gaf uitleg bij de samenstelling van het lidgeld en de AV keurde het voorstel goed om het lidgeld te halveren voor nieuwe leden jonger dan 40 jaar. 

- Koen gaf uitleg bij het overbrengen van het volledig Club archief naar het 'Liberaal Archief' gerund door Bruno Van Verdeghem. 

- Didier dankte Henri, Stephan en Dominique  voor het financieel  afsluiten van zijn jaar, hij dankte Marc en Stephan voor de organisatie van zijn reis van de voorzitter en kondigde met vreugde de kandidatuur aan van drie nieuwe leden. Alle info hierover zal naar alle leden doorgestuurd worden.

- Koen gaf nog een woordje uitleg over de bestuurdersaansprakelijkheid en het verschil tussen een vzw (wat onze club nu is) en een feitelijke vereniging.

- Na het super nieuws dat onze clubleden 17 shelterboxen hadden gefinancierd (voor een totaal bedrag van € 10.050) vroeg  Guido  nog de steun voor een prachtige hulpactie in het aardbevingsgebied van Turkije op initiatief van Vzw Burgerplicht die hiervoor samenwerkt met een twintigtal Gentse organisaties en Helping Hands Belgium.  Helping Hands Belgium is al jaren succesvol actief in de regio van de aardbevingen en kreeg door haar goede contacten ter plaatse,  grond ter beschikking voor 300 woonunits, dichtbij het veldhospitaal van B-fast, waar ze ook goed mee samenwerken. Vzw Burgerplicht vraagt om deze actie mee te ondersteunen door één woonunit te sponsoren. In één woonunit kan een gezin van 4 duurzaam wonen in afwachting van de heropbouw. De leden gingen akkoord om samen met de andere Gentse clubs minstens één woonunit te financieren. Meer info over dit project op: https://www.burgerplicht.be 

- Pierre sloot de vergadering af met nieuws over de operatie die Sabine (de vrouw van Paul) onderging. Zij is nu terug thuis maar heeft nog veel rust nodig. Camaraderie stuurde bloemen. Op de volgende vergadering zal een kaartje getekend worden.