Odette

donderdag 3 maart 2022

RC Sint-Gillis-Stekene Camasiacum

Het onderzoeksteam heeft samen met haar partners en woonzorgcentra een methode ontwikkeld waarmee zorgverleners het veranderend gedrag bij bewoners met dementie gemakkelijker kunnen begrijpen en hen helpen in het zoeken naar niet-farmacologische behandelingen en mogelijkheden.

De oplossing wordt afgestemd op de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van de persoon met dementie. Het gaat hierbij om activiteiten die negatieve emoties – zoals angst – verminderen en positieve emoties versterken.

De kerngedachte hierbij is dat ze bewoners, ook al hebben ze dementie, in hun kracht zetten.

In bijlage ook een omschrijvende brochure die tevens terug te vinden is op www.projectodette.be .


Imagine…
Zou het niet fenomenaal zijn, mocht het onderzoeksteam van project Odette via onze regionale en overkoepelende samenwerking aan de slag kunnen in zoveel mogelijk woon-zorgcentra in onze werkingsgebieden?

Meer info in Rotary contact van maart pagina 37 http://rotarycontact.rotarybeluxservices.org/ 

Heb je interesse, neem dan contact op met freddy.cloet@skynet.be

Waarover gaat het?