Warm Oostende / Lichtbaken VZW

donderdag 21 april 2022

Kristof

In november 2020 organiseerden we een grootschalige inzameling van kledij, dekens en klein meubilair voor Lichtbaken VZW dat gesteund wordt door het project "warm Oostende". We konden hun stock heel goed aanvullen dankzij de grote hoeveelheid die gedurende een maand lang werd afgegeven in verzamelpunt Hotel Princess.

Dankje aan alle leden, maar zeker ook aan alle Oostendenaars van buiten de club die schenkingen deden.