Action Plan - People of Action

maandag 24 januari 2022

Samen zien we een wereld rondom ons waar mensen samenwerken en actie ondernemen om een blijvende verandering te creëren. In de ganse wereld, in onze gemeenschap en bij onszelf.

En als People of Action weten we dat voor het verwezenlijken van een visie een plan nodig is. Wanneer iemand van ons voor een grote uitdaging staat in zijn of haar professionele leven, pakken we die niet aan zonder eerst voorbereid te zijn.

Wij zijn degenen die zeggen: "We hebben een plan nodig", en - dit is net zo belangrijk - wij zijn degenen die iedereen samenbrengen om dat plan te maken en het in actie om te zetten.

(lees verder onder de video)

We begonnen dit plan te ontwikkelen door in de spiegel te kijken, moeilijke vragen te stellen en zelfevaluaties te maken. We voerden focusgroepen en enquêtes uit en vroegen meer dan een miljoen leden, leiders en Rotary-deelnemers over de hele wereld om hun input met ons te delen.

Onze doelen werden gevormd door de feedback van degenen die ons het beste kennen - en die onze toewijding aan het bereiken van onze visie al delen. We leerden dat onze leden dachten dat we wendbaarder moesten worden, meer open moesten staan voor nieuwe ideeën en gezichten en beter moesten profiteren van veranderende technologieën en trends. 

Het actieplan heeft vier prioriteiten. Vier. Elke prioriteit weerspiegelt de input, feedback en hoop van huidige en voormalige leden, leiderschap, Rotaractors, alumni, jongeren, uitwisselingsstudenten en Rotary-medewerkers. In totaal hebben we meer dan een miljoen mensen bereikt die op de een of andere manier verbonden zijn met Rotary om ervoor te zorgen dat de prioriteiten van ons actieplan de juiste zijn en authentiek Rotary zijn. De vier prioriteiten zijn: 


Bron & Meer informatie op:

www.rotary.org