Commissie Rotaract/Rotary

woensdag 11 november 2020

Pieter Clemens

ONTHAAL

Begin september 2020 is de districtscommissie Rotaract-Rotary geïnstalleerd. Deze commissie is de eerste in ons land, die actief werkt aan de verbinding tussen Rotaract en Rotary. In de commissie zitten zowel Rotaract- als Rotaryleden.

De commissie beoogt talent in de ‘Rotary-familie’ te houden door het actief tot stand brengen van samenwerking tussen Rotaract en Rotary. Beide organisaties werken hierbij gelijkwaardig samen.

Enerzijds biedt een samenwerking voor Rotaracters toekomstperspectief om te kunnen doorstromen naar een Rotaryclub. Anderzijds wordt er voor Rotaryclubs gewerkt aan de aanwas van nieuwe leden. Doorstroming zou uiteindelijk een automatisme moeten zijn.

DOELSTELLINGEN

De District Commissie Rotaract-Rotary kan benaderd worden en geeft advies aan Rotaryclubs, het districtsbestuur en districtscommissies op het gebied van:

  • Oprichten van nieuwe Rotaractclubs en ondersteunen van de Rotaractclubs in District  2130;
  • Inspireren, enthousiasmeren en stimuleren van samenwerking (uitvoeren van gezamenlijke projecten, bijwonen van elkaars bijeenkomsten) tussen Rotaractclubs en Rotaryclubs, uitsluitend op basis van gelijkwaardigheid;
  • Initiëren en stimuleren van flexibele vormen van lidmaatschap;
  • Bevorderen van doorstroming van leden van Rotaract naar Rotary;
  • Vaststellen van een jaarlijks actieplan met nadruk op opleiding.
     

De commissie streeft naar een jaarlijkse workshop tijdens de PETS (maart) en/of de District Inspiratie dagen. Op de website staan documenten die relevant zijn t.b.v. de oprichting van een Rotaractclub.

LEDEN

De districtcommissie Rotaract-Rotary bestaat uit Rotaracters en Rotarians uit District 2130. Er is een gedeeld voorzitterschap van een Rotaracter (District Rotaract Representative) en een Rotariër District Rotaract Chair).

 

VOOR ALLE INFO OVER ROTARACT, DE WERKING OF OVER HOE LID WORDEN

https://dc2130.rotaractbelux.org/nl/

 

Over ons
 

Alle info over Rotaract in district 2130:

 

ADRES

D2130 Rotaract-Rotary

Extra afbeeldingen