Overstromingen - concrete acties

maandag 26 juli 2021

pv

Verschillende Rotaryclubs uit District 2160 (Luik, Namen Luxemburg, GH Luxemburg) hebben intussen al initiatieven genomen om de ergste nood te lenigen.

Een overzicht o.a. op basis van informatie van Jean-Paul Hogenboom - Districtsgouverneur 2160. 

Ook u kan als club of als individu uw bijdrage leveren om de hoogste nood te lenigen voor deze mensen in nood. Meer informatie hierover op deze pagina.

The Rotary Foundation

Het District 2140 (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) heeft bij de Rotary Foundation een aanvraag ingediend voor steun aan de gemeenten binnen hun district die getroffen zijn door de overstromingen. 

De RF heeft een Disaster Response Grant toegekend van 25.000 USD, Het district 2140 zal dit bedrag nu verdelen over verschikkende projecten die door de clubs in de regio worden voorgesteld.

RC Antwerpen-Amerloo  

Naast andere acties biedt RC Antwerpen-Amerloo, in overleg en overeenstemming met Philippe Lagasse de Locht van RC Verviers-Vesdre, hulp na de overstromingen van vorige week. Vandaag zijn twee van haar leden in Verviers om o.a. koelkasten, diepvriezers en ook generatoren te leveren. Het plan is om vier hulpposten in te richten waar de inwoners van het rampgebied voedsel kunnen krijgen. 

RC Spa-Francorchamps-Stavelot

De leden van Rotary Club de Spa-Francorchamps-Stavelot aan het werk voor de getroffen huizen. Op de gevels kan je nog het ongelooflijke niveau zien tot waar het water stond..  

Rotaract Luxembourg     

Ziekenhuizen zonder grenzen

ZZG staat tot onze beschikking om noodmateriaal naar de getroffen gebieden te vervoeren (met name elektrische apparaten).

Rotary Luik & Luik Cité Ardente

RC Luik wil samen met RC Luik Cité Ardente haar solidariteitsacties toespitsen op het weeshuis Edelweiss in Chaudfontaine. Zij is op zoek naar lokalen om voedselhulp te verlenen. De clubs zullen terug koppelen met het district om de behoefte aan specifieke apparatuur vast te stellen. Marcel Tilkin is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Rotary Chaudfontaine, Fléron, Luik-Ouest en Spa-Francorchamps-Stavelot

Deze clubs zullen elke dringende behoefte aan elementaire huishoudelijke apparatuur melden. Silvio Dini, Jean-Marie Géradin en Guy Lincé zullen zorgen voor de coördinatie met de andere clubs in het gebied.

RC Luik-Ouest  

RC Luik-Ouest zal bepalen welke hulp moet worden verleend aan de Sint-Vincentiusvereniging in Trooz, die bijzonder zwaar is getroffen. Jean-Marie Géradin zal de coördinatie op zich nemen met de Voedselbank van de provincie Luik (contactpersoon: Bruno Nève: 0499/84 95 28), die de Vereniging conserven, vlees en groenten zou moeten leveren.

Er zij aan herinnerd dat de voedselbanken van Luik en van Namen in hun inspanningen worden gesterkt door een toezegging van schenkingen van het District, respectievelijk van 6.500 en 3.500 euro.

Rotary Verviers & Rotary Virton

Maurice MOULAN van RC Verviers coördineert de acties van de solidariteitsvereniging "Verviers, ma ville solidaire" die noodvoedselhulp verleent in de streek van Verviers.

Zij zal hulp krijgen van RC Virton bij de voedselbereiding. De vereniging zal ook verslag uitbrengen over de problemen in verband met de herhuisvesting van de getroffen gezinnen.

Rotary France

Pascal Péran, DG district 1790, coördineert alle 18 Franse districten en mobiliseert ze zodat ze gehoor geven aan onze oproep tot schenkingen, maar ook zodat ze noodmateriaal (vooral elektrische apparaten) ter beschikking stellen dat ze naar het inzamelpunt zouden vervoeren.

Bovendien hebben de Rotaryclubs van het District 2160 zojuist solidaire steun gekregen van de Franse Rotary districten voor bijstand aan het weeshuis Edelweiss gelegen in de gemeente Chaudfontaine, dat zwaar getroffen wordt door de laatste overstromingen: Pascal Péran, coördinator van de Franse districten van de zone 13 waartoe ons Belgisch-Luxemburgse district behoort, heeft zojuist bevestigd dat alle Franse gouverneurs zich in dit dossier hebben geëngageerd door bij te dragen aan het herstel van de instelling. Onze Franse vrienden willen ook tijdelijk zorgen voor de herplaatsing van kinderen op Frans grondgebied.

Prachtig nieuws dat de solidariteit van de Rotary wereld toont en de dynamiek van onze Zone! Hartelijk dank aan iedereen die zich inzet om dit project te laten ontstaan. De komende dagen zal district 2160 in samenwerking met de Franse districten en de clubs van de zone Luik de modaliteiten van deze solidariteitssteun instellen!  

Rotary Ronse

Rotary Club Ronse deelt i.s.m. Rotary Verviers-Vesdre voedselpakketten uit aan hulpbehoevenden als onder de hulpverleners. Ze zijn daarin geslaagd dankzij giften van onze sponsors, enkele grootwarenhuizen in Ronse en giften van bedrijven. 

Bron HLN